INFORMACIJE

Ako želite da preuzmete osnovne i propozicije takmičenja, kliknite na dugme "PREUZMI".

PREUZMI

ŠTAFETNO TRČANJE NA 2. BEOGRADSKOM POLUMARATONU 30. SEPTEMBAR 2018.

  • OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKOJ ORGANIZACIJI

  • Prijave takmičarskih Ekipa: do 27. septembra 2018. popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sajtu prijava.rs
  • Naziv Ekipe pod kojim se nastupa i koji se unosi u zvanični Prijavni obrazac određuju sami članovi Ekipe.
  • Broj takmičarskih Ekipa je ograničen i to:
  • • Polumaraton, (21, 1 km)
  • do 50 Ekipa (sa po 4 trkača-takmičara).
  • • Beogradskih 10, (dužina staze 10 km)
  • do 50 Ekipa (sa po 2 trkača-takmičara).
  • 1. Kotizacija po jednoj Ekipi za disciplinu Polumaraton za kategoriju “Korporacije” iznosi 12.000 Dinara (+ PDV), a za “Otvorenu kategoriju” 8.000 Dinara. Kotizacija po jednoj Ekipi za disciplinu “Beogradskih 10” iznosi 4.000 Dinara.
  • 2. Podizanje startnih brojeva i tehnički sastanak sa rukovodiocima ekipa:od 27. do 29. Septembra, od 12.00 do 18.00 časova, Dom omladine Beograd. Podizanje startnih brojeva za Ekipe iz unutrašnjosti Srbije biće omogućeno i 30. Septembra od 08. 00 do 08. 30 časova, u predstartnoj zoni, kod posebno obeleženog šatora naTrgu Nikole Pašića. Startne brojeve može da preuzme jedno lice iz prijavljene Ekipe, uz prethodno legitimisanje.
  • 3. Okupljanje takmičara-članova Ekipa pre starta trke i kontrola Startnih brojeva:30. Septembra, od 08. 00 do 08. 30 časova, kod posebno obeleženog šatora na Trgu N. Pašića.
  • 4. Ukrcavanje u autobus takmičara iz Ekipa koji se uključuju u trku na 5-om, 10-om i 15-om km: od 09. 00 do 09. 15 časova. U tim autobusima svoju odeću (koja im služi pre i nakon istrčane deonice) mogu da ostave takmičari iz Ekipa koji se uključuju u trku na 5-om, 10-om i 15-om kilometru. Rasporedom takmičara po autobusima i kretanjem autobusa na Trasi trke rukovode nadležni koordinatori Organizatora trke.
  • 5. Takmičari iz Ekipa koji prvi trče i kreću sa Starta trke, svoju odeću za presvlačenje ostavljaju i posle istrčane deonice preuzimaju u garderobnom šatoru na Trgu N. Pašića. Takmičari iz Ekipa koji se uključuju u trku na Trasi trke na 5-om km, 10-om km i 15-om km, svoju odeću preuzimaju u autobusima u kojima su je ostavili, koji ih čekaju na kraju istrčane deonice na Trasi trke i dovoze u prostor na Trgu Nikole Pašića.
  • O čuvanju ostavljene odeće i opreme u autobusima brinu se nadležni koordinatori Organizatora trke, s tim da takmičari u autobusima ne bi trebalo da ostavljaju veće sume novca i dragocene stvari.
  • 6. Poslednji trkač iz Ekipe po ulasku u cilj dobija medalju i u pratnji volontera odlazi do garderobnog šatora na Trgu Nikole Pašića, gde preuzima medalje za trkače (trkača) iz svoje Ekipe koji su istrčali deonice pre njega.
  • 7. Informacije o ukupnom plasmanu svih Ekipa-učesnica takmičenja biće dostupne nakon trke na sajtu Beogradskog maratona.
  • 8. Na posebno upriličenom proglašenju pobednika, koje će biti organizovano naknadno, po tri prvoplasirane Ekipe u pojedinim takmičarskim disciplinama i kategorijama dobijaju odgovarajuće nagrade. Datum proglašenja biće objavljen na sajtu Beogadskog maratona i sve ekipe će biti o tome blagovremeno obaveštene.
  • • Proglašenje se neće vršiti ukoliko u takmičarskoj kategoriji ne bude najmanje 3 takmičarske ekipe.
  • PROPOZICIJE TAKMIČENJA U ŠTAFETNIM TRKAMA

  • Takmičarske discipline, kategorije i sastav ekipa:
  • 1. Polumaraton,dužina staze 21,1 km
  • Ekipe sa 4 trkača- muški, ženski ili mešovit sastav (bar jedan član suprotnog pola)
  • • Prva kategorija - “Korporacije”: zaposleni u korporacijama, kompanijama, preduzećima ili agencijama, domaćim ili stranim;
  • • Druga - “Otvorena kategorija“: građani Srbije i drugih zemalja, bez obzira na profesionalnu pripadnost, stariji od 16 godina (na dan trke).
  • 2. Beogradskih 10, dužina staze 10 km
  • Ekipe sa 2 trkača, muški, ženski ili mešovit sastav
  • • Jedinstvena-“Otvorena kategorija“: građani Srbije i drugih zemalja, bez obzira na profesionalnu pripadnost, stariji od 16 godina (na dan trke).
  • Dužina trkačkih deonica
  • Prva 3 takmičara iz Ekipe u štafetnom trčanju na polumaratonskoj stazi trče deonicu dužine od po 5 km, a poslednji-četvrti takmičar trči deonicu od 6,1 km.
  • Oba takmičara iz Ekipe u štafetnom trčanju na stazi od 10 km trče deonicu dužine od po 5 km.
  • Start, razmene štafeta i određivanje plasmana štafeta
  • 1. Trkači-takmičari nose startni broj sa posebnim obeležjem koji označava redosled trčanja i izmene na stazi, kao i poseban broj sa čipom koji se predaje narednom trkaču iz svoje ekipe nakon istrčane svoje deonice, u predviđenoj zoni izmene štafeta.
  • 2. Start takmičara iz Ekipe koji trče prvi je zajedno sa startom ostalih učesnika 2. Beogradskog polumaratona.
  • 3. Izmene trkača na trasi trke se vrše na pozicijama na kojima su stojeće informativne table sa oznakama za 5, 10 i 15 km, tako što trku dalje nastavlja sledeći po redu trkač, što kontrolišu zvanične sudije na trasi.
  • 4. Ostvareni rezultat i plasman Ekipa određuje se na osnovu postignutog ukupnog vremena po ulasku poslednjeg trkača iz Ekipe u cilj trke.


Kontakt

..............................

Makedonska 22, Dom Omladine
11000 Beograd, Srbija