Obaveštavamo vas da je prijava za štafetni polumaratonu 2017. zatvorena.

Podizanje startnih brojeva, štafetnih palica i tehnički sastanak sa rukovodiocima ekipa: u sredu 19.04.2017. u 20 časova u Domu omladine u Beogradu, I sprat, prostorija "Klub TOB", i samo za štafete iz unutrašnjosti Srbije, 22. Aprila od 08:00 do 08:30 časova, u predstartnoj zoni, kod posebno obeleženog šatora u Pionirskom parku. Startne brojeve za jednu (ili više) štafeta iz jedne ustanove može da preuzme samo jedno lice sa overenim ovlašćenjem iz matične ustanove. Hvala vam što ste se prijavili!INFORMACIJE

Ako želite da preuzmete osnovne i propozicije takmičenja, kliknite na dugme "PREUZMI".

PREUZMI

TAKMIČENJE U ŠTAFETNOM POLUMARATONU NA 30. BEOGRADSKOM MARATONU

  • OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKOJ ORGANIZACIJI

  • Prijave takmičarskih Štafeta je od 22.01 do 01.04.2017.
  • Kotizacija po jednoj Štafeti za učenike srednjih škola iznosi 2.000 dinara, za nastavnike 4.000 dinara,za studente 3.000 dinara,za profesore 6.000 dinara, a za 3. i 4. kategoriju 20.000 dinara (+PDV). Kotizacija se uplaćuje na račun 160-264899-03. Podizanje startnih brojeva, štafetnih palica i tehnički sastanak sa rukovodiocima ekipa: u sredu 19.04.2017. u 20 časova u Domu omladine u Beogradu, I sprat, prostorija "Klub TOB", i samo za štafete iz unutrašnjosti Srbije, 22. Aprila od 08:00 do 08:30 časova, u predstartnoj zoni, kod posebno obeleženog šatora u Pionirskom parku. Startne brojeve za jednu (ili više) štafeta iz jedne ustanove može da preuzme samo jedno lice sa overenim ovlašćenjem iz matične ustanove.
  • Prilikom preuzimanja stratnih brojeva i štafetne palice, rukovodioci ekipa potpisuju formular kojim se obavezuju da će poslednji trkač iz ekipe, po završetku trke predati štafetnu palicu u garderobnom šatoru na Trgu Nikole Pašića i uz potpis preuzeti medalje za ostale članove štafete. U slučaju gubitka ili oštećenja štafete plaća se odšteta od 10.000 dinara.
  • Okupljanje takmičara-članova štafeta i kontrola startnih brojeva: 22. Aprila, od 08:00 do 08:30 časova, u Pionirskom parku, Trg Nikole Pašića (između zdanja Narodne skupštine i Skupštine grada Beograda).
  • Ukrcavanje u autobus članova štafeta koji se uključuju u trku na 5-om, 10-om i 15-om km: od 09:00 do 09:15 časova. U tim autobusima svoju odeću za presvlačenje nakon istrčane deonice ostavljaju članovi štafeta koji se uključuju u trku na 5-om, 10-om i 15-om kilometru.
  • Članovi štafeta koji u prvoj izmeni (Start trke) svoju odeću za presvlačenje ostavljaju i posle istrčane deonice istu preuzimaju u garderobnom šatoru na Trgu Nikole Pašića, a druga izmena (10 km), treća izmena (15 km) i četvrta izmena (21 km) svoju opremu preuzimaju u autobusima u kojima su je pre starta izmene ostavili, i sa kojima se dovoze u prostor na Trgu Nikole Pašića.
  • Start „ŠTAFETNOG POLUMARATONA“: u 10 časova.
  • Poslednji trkač iz štafete (četvrte izmene) po ulasku u cilj dobija medalju i u pratnji volontera iz organizacije maratona odlazi do garderobnog šatora na Trgu Nikole Pašića, predaje štafetu i preuzima 3 medalje za svoja tri trkača koji su istrčali deonice pre njega.
  • Na posebno upriličenom proglašenju pobednika, po tri prvoplasirane štafete u svakoj kategoriji (muške, ženske, mešovite) na polumaratonu dobijaju odgovarajuće nagrade. Datum proglašenja biće objavljen na sajtu Beogadskog maratona i sve ekipe će biti pismeno obaveštene. Proglašenje se neće vršiti ukoliko u kategoriji ne bude najmanje 3 takmičarske ekipe.
  • Informacije o ukupnom plasmanu svih štafeta-učesnica takmičenja na „ŠTAFETNOM POLUMARATONU“ biće dostupne nakon trke na sajtu Beogradskog maratona.
  • PROPOZICIJE TAKMIČENJA U ŠTAFETNIM TRKAMA

  • Dužina staze: 21,0975 km.
  • Takmičarske kategorije: Prva kategorija-učenici i nastavnici srednjih škola; Druga kategorija-studenti i profesori visokih škola, fakulteta i univerziteta; Treća kategorija-zaposleni u korporacijama, kompanijama, preduzećima ili agencijama; Četvrta kategorija-zaposleni u državnim organima Republike Srbije, grada Beograda i u diplomatskim predstavništvima stranih zemalja u Srbiji.
  • Takmičarske ekipe-štafete čine 4 trkača i mogu da budu muške, ženske ili mešovite (2 muška i 2 ženska člana).
  • Prvi takmičar (trkač) trči deonicu u dužini od 5 km, drugi trkač trči deonicu od 5,5 km, treći trkač 5,6km i poslednji ćetrvrti trkač 5km. Trkači nose startni broj sa posebnim obeležjem koji označava redosled trčanja i izmene na stazi. Prvi takmičar u prvoj izmeni zadužuje štafetnu palicu sa čipom za proveru regularnosti takmičara i merenje vremena, koja se predaje narednom trkaču iz svoje ekipe u predviđenoj zoni izmene štafeta.
  • Start prvih trkača tj. prve izmene štafetne trke će biti definisan i organizovan u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih štafeta. Izmene trkača se vrše na pozicijama na trasi polumaratonske trke na kojima su stojeće informativne table sa oznakama za 5, 10 i 15 km, u zoni između 20 metara pre i 20 metara posle oznake, tako što se vrši primopredaja štafete. Kontrolu takmičarskih brojeva, kao i regularnost primopredaje štafete, kontrolišu zvanične sudije na trci.
  • Ostvareni rezultat i takmičarski redosled štafeta na polumaratonu određuje se na osnovu postignutog ukupnog vremena po ulasku poslednjeg trkača iz ekipe, sa štafetom u ruci, u liniju cilja trke.


Kontakt

..............................

Makedonska 22, Dom Omladine
11000 Beograd, Srbija