Uslovi prijavljivanja

Biranjem opcije POŠALJI potvrđujem tačnost i verodostojnost gore navedenih ličnih podataka i potvrđujem da sam samoinicijativno, odnosno svojom slobodnom voljom doneo odluku da uzmem učešće na Prvenstvu Srbije u štafetnom polumaratonu u okviru ‘’31. Beogradskog maratona’’, a koje će biti organizovano u Beogradu dana 21. aprila 2018. godine. Pod ličnom odgovornošću Izjavljujem da je moja slobodna odluka da učestvujem u navedenom sportskom takmičenju, pri tome uzimajući u obzir sve moguće posledice, da sam se podvrgao/la svim neophodnim lekarskim pregledima koji su pokazali da sam psiho-fizički sposoban/na da ravnopravno učestvujem u pomenutom sportskom takmičenju. Izričito izjavljujem da sam saglasan/na da partneri i organizator navedene sportske manifestacije, privredno društvo ’’Beogradski maraton d.o.o.’’ nije dužno da utvrdi moj zdravstveni status i/ili potvrdi moju sposobnost da vežbam i učestvujem u navedenoj sportskoj aktivnosti. Preuzimam punu odgovornost za nastanak bilo kakve materijalne odnosno nematerijalne štete nastale u toku i/ili nakon završetka takmičenja, a koja je nastala kao posledica mog učešća u pomenutoj sportskoj aktivnosti- takmičarskoj trci i/ili iz bilo kog drugog razloga, i izričito izjavljujem da se organizator i partneri manifestacije pod nazivom ’’30. Beogradski maraton’’ izuzimaju od odgovornosti i ne terete u slučaju nastanka takvih oštećenja ili povreda. Osim toga, izričito izjavljujem da prihvatam, i ovim putem dajem organizatorima trke pod nazivom ’’31. Beogradski maraton’’- privrednom društvu ’’Beogradski maraton d.o.o.’’ moju saglasnost da me fotografiše, da snima video materijal sa mojim pojavljivanjem, pominjanje mog imena i korišćenje foto i video materijala sa događaja u bilo kojim medijima, bilo koje vrste i/ili bilo kojim društvenim mrežama u cilju promocije gore pomenutog događaja. Saglasan sam da organizator prikupi i obradi moje lične podatke u skladu sa važećim zakonom.

Terms and conditions

By choosing the SEND option I hereby acknowledge that the above given personal information are true and correct. I also acknowledge that I am voluntarily and of my own free will undertaking to participate in the Serbian Half marathon Relay Championships on the 31th Belgrade Marathon race that will take place in Belgrade, on 21 April 2018. I also declare under full and sole responsibility that I decided to participate in the above mentioned sports event of my free will, after having considered all possible risks, that I have undergone all the required medical examination that have confirmed my mental and physical fitness to participate in the race. I explicitly declare for the partners and Beogradski maraton d.o.o. - the organiser of the said sports event – not to be bound to check my health condition and/or determine my ability to exercise and participate in the mentioned sports event. I assume full liability for any material and non-material damage occurred during and/or after the competition as a result of my participation in the race and/or for any other reason, and I explicitly declare that the organiser and partners of the 31th Belgrade Marathon are exempt from liability and are not to be charged in case of any such damage or injury. Moreover, I hereby expressly declare that I accept and give my consent to be photographed, recorded and videotaped by ’Beogradski maraton d.o.o. – the organiser of the 30th Belgrade Marathon, and confirm that my name, photographs and television and/or video footage taken during my participation may be used in any media and/or social networks to promote and publicise the race. I also agree that personal information can be gathered and processed by the event organiser in accordance with applicable law.