Prijava

Popuni obrazac

Poštovani učesnici, ovde se možete prijaviti online za trku Štafeta za kategoriju profesora fakulteta. Informacije koje dobijemo biće korišćene isključivo u svrhu prijave štafetnih ekipa i ni na koji način se neće zloupotrebiti. Neophodno je da sva polja budu popunjena da bi se prešlo na sledeći korak.

Odgovorno lice

Sastav ekipe takmičara

 • Muška (četiri muškarca)
 • Ženska (četiri žene)
 • Mešovita (dva muškarca i dve žene)

Prva izmena
 • Muško
 • Žensko


Druga izmena
 • Muško
 • Žensko


Treća izmena
 • Muško
 • Žensko


Četvrta izmena
 • Muško
 • Žensko


Prihvatam usloveINFORMACIJE

Ako želite da preuzmete osnovne i propozicije takmičenja, kliknite na dugme "PREUZMI".

PREUZMI

PRVENSTVO SRBIJE U ŠTAFETNOM POLUMARATONU NA 30. BEOGRADSKOM MARATONU

  • OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKOJ ORGANIZACIJI

  • Prijave takmičarskih Štafeta je od 22.01 do 01.04.2017.
  • Kotizacija po jednoj Štafeti za profesore iznosi 6.000 dinara (+PDV). Kotizacija se uplaćuje na račun 160-264899-03. Podizanje startnih brojeva, štafetnih palica i tehnički sastanak sa rukovodiocima ekipa: u sredu 19.04.2017. u 20 časova u Domu omladine u Beogradu, I sprat, prostorija "Klub TOB", i samo za štafete iz unutrašnjosti Srbije, 22. Aprila od 08:00 do 08:30 časova, u predstartnoj zoni, kod posebno obeleženog šatora u Pionirskom parku. Startne brojeve za jednu (ili više) štafeta iz jedne ustanove može da preuzme samo jedno lice sa overenim ovlašćenjem iz matične ustanove.
  • Prilikom preuzimanja stratnih brojeva i štafetne palice, rukovodioci ekipa potpisuju formular kojim se obavezuju da će poslednji trkač iz ekipe, po završetku trke predati štafetnu palicu u garderobnom šatoru na Trgu Nikole Pašića i uz potpis preuzeti medalje za ostale članove štafete. U slučaju gubitka ili oštećenja štafete plaća se odšteta od 10.000 dinara.
  • Okupljanje takmičara-članova štafeta i kontrola startnih brojeva: 22. Aprila, od 08:00 do 08:30 časova, u Pionirskom parku, Trg Nikole Pašića (između zdanja Narodne skupštine i Skupštine grada Beograda).
  • Ukrcavanje u autobus članova štafeta koji se uključuju u trku na 5-om, 10-om i 15-om km: od 09:00 do 09:15 časova. U tim autobusima svoju odeću za presvlačenje nakon istrčane deonice ostavljaju članovi štafeta koji se uključuju u trku na 5-om, 10-om i 15-om kilometru.
  • Članovi štafeta koji u prvoj izmeni (Start trke) svoju odeću za presvlačenje ostavljaju i posle istrčane deonice istu preuzimaju u garderobnom šatoru na Trgu Nikole Pašića, a druga izmena (10 km), treća izmena (15 km) i četvrta izmena (21 km) svoju opremu preuzimaju u autobusima u kojima su je pre starta izmene ostavili, i sa kojima se dovoze u prostor na Trgu Nikole Pašića.
  • Start „ŠTAFETNOG POLUMARATONA“: u 10 časova.
  • Poslednji trkač iz štafete (četvrte izmene) po ulasku u cilj dobija medalju i u pratnji volontera iz organizacije maratona odlazi do garderobnog šatora na Trgu Nikole Pašića, predaje štafetu i preuzima 3 medalje za svoja tri trkača koji su istrčali deonice pre njega.
  • Na posebno upriličenom proglašenju pobednika, po tri prvoplasirane štafete u svakoj kategoriji (muške, ženske, mešovite) na polumaratonu dobijaju odgovarajuće nagrade. Datum proglašenja biće objavljen na sajtu Beogadskog maratona i sve ekipe će biti pismeno obaveštene. Proglašenje se neće vršiti ukoliko u kategoriji ne bude najmanje 3 takmičarske ekipe.
  • Informacije o ukupnom plasmanu svih štafeta-učesnica takmičenja na „ŠTAFETNOM POLUMARATONU“ biće dostupne nakon trke na sajtu Beogradskog maratona.
  • PROPOZICIJE TAKMIČENJA U ŠTAFETNIM TRKAMA

  • Dužina staze: 21,0975 km.
  • Takmičarske kategorije: Prva kategorija-učenici i nastavnici srednjih škola; Druga kategorija-studenti i profesori visokih škola, fakulteta i univerziteta; Treća kategorija-zaposleni u korporacijama, kompanijama, preduzećima ili agencijama; Četvrta kategorija-zaposleni u državnim organima Republike Srbije, grada Beograda i u diplomatskim predstavništvima stranih zemalja u Srbiji.
  • Takmičarske ekipe-štafete čine 4 trkača i mogu da budu muške, ženske ili mešovite (2 muška i 2 ženska člana).
  • Prvi takmičar (trkač) trči deonicu u dužini od 5 km, drugi trkač trči deonicu od 5,5 km, treći trkač 5,6km i poslednji ćetrvrti trkač 5km. Trkači nose startni broj sa posebnim obeležjem koji označava redosled trčanja i izmene na stazi. Prvi takmičar u prvoj izmeni zadužuje štafetnu palicu sa čipom za proveru regularnosti takmičara i merenje vremena, koja se predaje narednom trkaču iz svoje ekipe u predviđenoj zoni izmene štafeta.
  • Start prvih trkača tj. prve izmene štafetne trke će biti definisan i organizovan u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih štafeta. Izmene trkača se vrše na pozicijama na trasi polumaratonske trke na kojima su stojeće informativne table sa oznakama za 5, 10 i 15 km, u zoni između 20 metara pre i 20 metara posle oznake, tako što se vrši primopredaja štafete. Kontrolu takmičarskih brojeva, kao i regularnost primopredaje štafete, kontrolišu zvanične sudije na trci.
  • Ostvareni rezultat i takmičarski redosled štafeta na polumaratonu određuje se na osnovu postignutog ukupnog vremena po ulasku poslednjeg trkača iz ekipe, sa štafetom u ruci, u liniju cilja trke.


Kontakt

..............................

Makedonska 22, Dom Omladine
11000 Beograd, Srbija