Obaveštavamo vas da je prijava za štafetni polumaratonu 2019. zatvorena.

Podizanje startnih brojeva i tehnički sastanak sa predstavnicima ekipa: u prtak 12.04.2019. u 18 časova u Domu omladine u Beogradu, I sprat, prostorija "Klub TOB", i samo za štafete iz unutrašnjosti Srbije, 14. Aprila od 08:00 do 08:30 časova, u predstartnoj zoni, kod posebno obeleženog šatora u Pionirskom parku. Startne brojeve za jednu (ili više) štafeta iz jedne ustanove može da preuzme samo jedno lice sa overenim ovlašćenjem iz matične ustanove. Hvala vam što ste se prijavili!INFORMACIJE

Ako želite da preuzmete osnovne i propozicije takmičenja, kliknite na dugme "PREUZMI".

PREUZMI

TAKMIČENJE U ŠTAFETNOM POLUMARATONU NA 32. BEOGRADSKOM MARATONU

  • OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKOJ ORGANIZACIJI

  • 1.Prijave takmičarskih Štafeta: od 01. marta do 10. Aprila 2019. popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sajtu prijava.rs, s tim da je broj takmičarskih štafeta ograničen i to:
  • • Prva kategorija - učenici i nastavnici srednjih škola do 20 ekipa;
  • • Druga kategorija - studenti i profesori visokih škola, fakulteta i univerziteta do 30 ekipa;
  • • Treća kategorija (Otvorena kategorija) - građani Srbije i drugih zemalja, bez obzira na profesionalnu pripadnost, stariji od 14 godina (na dan trke) – do 50 ekipa;
  • • Četvrta kategorija - zaposleni u korporacijama, kompanijama, preduzećima ili agencijama, u državnim organima Republike Srbije, grada Beograda i u diplomatskim predstavništvima stranih zemalja u Srbiji – do 100 ekipa
  • Pri tome, jedna ustanova (korporacija, fakultet, škola, organizacijska jedinica grada Beograda, ambasada…) može da prijavi više ekipa u svakoj od konkurencija (muške, ženske i mešovite).

   2.Kotizacija po jednoj štafeti za prvu i drugu kategoriju iznosi 8.000 dinara, za 3. kategoriju 12.000 dinara i 4. kategoriju 16.000 dinara + PDV.
  • 3.Podizanje startnih brojeva i tehnički sastanak sa rukovodiocima ekipa: u nedelji koja prethodi štafetnoj trci, Dom omladine Beograd. Podizanje startnih brojeva za štafete iz unutrašnjosti Srbije biće omogućeno i 14. Aprila od 08. 00 do 08. 30 časova, u predstartnoj zoni, kod posebno obeleženog šatora na Trgu Nikole Pašića. Startne brojeve za jednu (ili više) Štafeta iz jedne ustanove može da preuzme samo jedno lice, sa overenim ovlašćenjem iz matične ustanove.
  • 4.Okupljanje takmičara - članova Štafeta pre starta trke i kontrola Startnih brojeva: 14. Aprila, od 08. 00 do 08. 30 časova, kod posebno obeleženog šatora na Trgu N. Pašića.
  • 5. Ukrcavanje u autobus članova štafeta koji se uključuju u trku na 5-om, 10.5om i 16.1-om km: od 09. 00 do 09. 15 časova. U tim autobusima svoju odeću za presvlačenje ostavljaju svi članovi Štafeta koji se uključuju u trku na 5-om, 10.5-om i 16.1-om kilometru.
  • 6.Članovi štafeta koji su u prvoj izmeni (Start trke) svoju odeću za presvlačenje ostavljaju i posle istrčane deonice preuzimaju u autobusu koji će ih čekati na mestu izmene na 5-om km, druga izmena (10.5 km), treća izmena (16.1 km) i četvrta izmena (21 km) svoju opremu preuzimaju u autobusima u kojima su je pre starta izmene ostavili, i sa kojima se dovoze u prostor na Trgu Nikole Pašića.
  • 7. Poslednji trkač iz štafete (četvrte izmena) po ulasku u cilj dobija medalju i u pratnji volontera iz organizacije maratona odlazi do garderobnog šatora na Trgu Nikole Pašića, predaje štafetu i preuzima 3 medalje za svoja tri trkača koji su istrčali deonice pre njega.
  • 8. Na posebno upriličenom proglašenju pobednika, po tri prvoplasirane štafete u svakoj kategoriji (muške, ženske, mešovite) na polumaratonu dobijaju odgovarajuće nagrade. Datum proglašenja biće objavljen na sajtu Beogadskog maratona i sve ekipe će biti pismeno obaveštene. Proglašenje se neće vršiti ukoliko u kategoriji ne bude najmanje 3 takmičarske ekipe.
  • Informacije o ukupnom plasmanu svih Štafeta-učesnica takmičenja na „ŠTAFETNOM POLUMARATONU“ biće dostupne nakon trke na sajtu Beogradskog maratona.
  • PROPOZICIJE TAKMIČENJA U ŠTAFETNIM TRKAMA

  • 1.Dužina staze: 21,1 km.
  • 2.Takmičarske kategorije: Prva kategorija - učenici i nastavnici srednjih škola; Druga kategorija - studenti i profesori visokih škola, fakulteta i univerziteta; Treća kategorija (“Otvorena kategorija)- građani Srbije i drugih zemalja, bez obzira na profesionalnu pripadnost, stariji od 14 godina (na dan trke); Četvrta kategorija - zaposleni u korporacijama, kompanijama, preduzećima ili agencijama, u državnim organima Republike Srbije, grada Beograda i u diplomatskim predstavništvima stranih zemalja u Srbiji.
  • 3.Takmičarske ekipe-Štafetečine 4 trkača i mogu da budu muške, ženske ili mešovite (dovoljno je da jedan član štafete bude drugog pola).
  • 4.Prvi takmičar (trkač) trči deonicu u dužini od 5 km, drugi trkač trči deonicu od 5,5 km, treći trkač 5,6km i poslednji ćetrvrti trkač 5km. Trkači nose startni broj sa posebnim obeležjem koji označava redosled trčanja i izmene na stazi, kao i poseban broj sa čipom koji se predaje narednom trkaču iz svoje ekipe u predviđenoj zoni izmene štafeta.
  • 5.Start prvih trkača u Štafetama (prve izmene) je zajedno sa startom ostalih učesnika 32. Beogradskog maratona.
  • 6.Izmene trkača na trasi Polumaratonske trke se vrše na pozicijama obeleženim stojećim informativnim tablama sa oznakama za 5, 10 i 15 km, u zoni između 20 metara pre i 20 metara posle oznake, tako što trku dalje nastavlja sledeći po redu trkač, što kontrolišu zvanične sudije na trasi Polumaratona.
  • 7.Ostvareni rezultat i takmičarski redosled Štafeta na polumaratonu određuje se na osnovu postignutog ukupnog vremena po ulasku poslednjeg trkača iz Štafete u liniju cilja trke.


Kontakt

..............................

Makedonska 22, Dom Omladine
11000 Beograd, Srbija